Tag: thuê MB Phạm Hùng Bính Chánh

Cho thuê MB Phạm Hùng Bính Chánh 1000m2, giá 60.000/m2