Tag: thuê kho trong KCN Cát Lái

Cho thuê kho trong KCN Cát Lái diện tích 300 m2